تعمیر سمعک

سمعک ها با وجود کوچک بودن آن‌ها قطعات زیاد و بسیار پیچیده‌ای دارند، سمعک‌ها وسیله‌های الکترونیی میباشند که هر از گاهی احتیاج به سرویس دارند. طول عمر سمعک رابطه مستقیم به نوع نگهداری آنها دارد.
کیلنیک فراسمعک با کادری مجرب در زمینه تعمیر سمعک درخدمت شما می‌باشد.

تمیز نگهداری سمعک

تمیز کردن سمعک و مراقبت از آن باعث میش‌شود طول عمر بیشتر و خرابی کمتری داشته باشد.

سمعک خود را تمیز نگهدارید:

  • با پارچه ی نرم آن را تمیز کنید 
  •  اگرا با آب تماس پیدا کرده است باتری آن را خارج کنید صبر کنید کاملا خشک شود .

گوش خودرا تمیز کنی:

  • جرم گوش باعث آسسیب رساندن به سمعک می‌شود.
  • جرمی که روی  Wax Gruard ریخته شود باعثخرابی سیستم محافظتی می‌شود باید هر چند وقت یک بار فیلتر Wax Guard عوض شود.

نکات مهم در نگهداری سمعک

  • هنگام استفاده ارایش ،کرم و عطر و ..سعک را از گوش خود خارج کنید.
  • هرگز سمعک داخل هیچ نو مایعی فرو نکنید.
  • نزدیک حرارت و زیر نور مستقیم خورشید  قرار ندهید.
  • در هنگام خواب باتری را دربیاورید طول عمر باتری بیشتر می‌شود.
  • در هنگام خواب سمعک را دربیاورید تا گوش شما در هوای ازاد قرار بگیرد تا از تجمع میکروب‌ها و قارچ‌ها جلوگیری شود.
  • قالب سمعک بید بطور منظم شستشو شود (با آب نیمه گرم و صابون) کاملا خشک شود.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد مدیریت فراسمعک محفوظ می‌باشد.